ჩვენს შესახებ

საქმიანობა, რომელსაც კომპანია DOS (Digital Outsource Solution) ეწევა, წარმოადგენს სადისტრიბუციო ლოჯისტიკის ტექნიკური მართვისა და სხვადასხვა სერვისების დისტანციურად შერწყმის პროცესს და შემდგომ მათ სტრარტზე გაშვებას. საქმიანობა თავის ისტორიას ითვლის 1996 წლიდან, კომპანია DOS კი 2020 წლიდან ჩაუდგა მას სათავეში და ყველა საჭირო სერვისსა და მომსახურებას ერთ სივრცეში მოუყარა თავი.

ჩვენი საქმიანობა ითვალისწინებს, როგორც მომარაგებას რეგიონებში, ასევე განსხვავებულ ხედვას კონკრეტულ სფეროებს შორის, რაშიც მოისაზრება ,,ოქროს ხაზზე’’ გასვლა და მოწინავე ქვეყნებში წარმოებული პროდუქტების ჩვენს ბაზარზე წარდგენას.

მისია  

გარდა იმპორტ/ექსპორტის გამარტივებისა, უზრუნველგყოთ სერვისით, რისი მეშვეობითაც ყველა ლოჯისტიკური მომსახურება იქნება ერთ სივრცეში, დამხმარე პერსონალი, სამედიცინო მომსახურება, ტრანსპორტირება, საკვები პროდუქი, ავეჯის დიზაინი და სხვ.

მიზანი 

გაზარდოს ბიზნეს სექტორის საინფორმაციო ბაზა, საქართველოში დაიწყოს ნებისმიერი ბაზარზე არსებული პროდუქტის იმპორტ/ექსპორტი და შესთავაზოს მათ რეალიზაციისა და სერვისების სრულიად ახალი და ინოვაციური გზა, რეგიონებს კი სწრაფი რეაგირების გეგმა, დაწყებული კონკრეტული პროდუქტის ქსელური დისტრიბუციის დაგეგმარებით - დასრულებული პროდუქტის ექსპორტით საქართველოს ფარგლებს გარეთ.

საქართველოს ბაზარზე არსებული, ყველა ტიპის სავაჭრო ობიექტის საზღვაო და საჰაერო სივრციდან შემოსული ტვირთების იმპორტ/ექსპორტი.

ჩამოაყალიბოს ბიზნეს ურთიერთობები მეზობელ ქვეყნებში არსებულ მსხვილ სავაჭრო ქსელებთან და გაუწიოს მათ პირდაპირი მომსახურება.

შესთავაზოს სერვისის სახით კონსულტაციები კოლაბორაციის მიზნით ობიექტებთან, რომელთა საქმიანობაც საჭიროებს ნებისმიერი სახის პროდუქტის იმპორტს, განბაჟებას, შეფუთვასა და ჩაბარებას.

ბიზნეს სექტორს მისცეს ახალი ურთიერთობებისა და კონკრეტული ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობები.
 

ამოცანა

ყოველივე ზემოდ აქტიური   აღნიშნულის  ჩართულობის მიზნისთვის  კომპანიაში მუდმივად მიმდინარეობს ახალგაზრდა ენერგიული და ნიჭიერი კადრების  მოძიება. პროფესიული გადამზადება. კურსის გავლა შესწავლა საბაზისო

მონაცემების და კომპანიაში გაწევრიანება.


Dos - ჯგუფის ამოცანაა გახდეს ყველაზე ეფექტური და სასურველი დამსაქმებელი 
საქართველოს მაშტაბით ამ სფეროში.

Dos

10 Rules for Supply Chain & Logistics Optimization

Home Page

Licence Number: 457-12-19-1287

© 2020 www.dos.ge All Rights Reserved

CONTACT :      + 32 290 50 77

 

MR.DOS  :      +995 592 820 830

ADDRESS :                           Tbilisi,

                     Jiuli Shartava 18 g,

                     Georgia

digitaloutsources@gmail.com

WORKING HOURS

OFFICE WORK  :        11 - 20

 

 

WE ARE WORKING     24/7
 

  • Facebook - Белый круг
  • Instagram - Белый круг