კომპანია  &  დაზღვევა

რა არის დაზღვევა
 

დაზღვევა წარმოადგენს ურთიერთობებს ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონებრივი ინტერესების დასაცავად გარკვეული მოვლენების დადგომისას (სადაზღვევო ურთიერთობები) სადაზღვეო შენატანებისაგან (სადაზღვევო პრემიებისაგან) შექმნილი ფულადი ფონდების ხარჯზე.

დაზღვევა წარმოადგენს ეკონომიკურ ურთიერთობებს მინიმუმ ორი მხარის (ორი პირის, ურთიერთობის სუბიექტის) მონაწილეობით.

დაზღვევა მოიცავს დაზღვეულთა სხვადასხვა კატეგორიებს და მისი პირობები განსხვავდებიან სადაზღვევო პასუხისმგებლობის მოცულობით: ის შეიძლება გატარებულ იქნას კანონის ძალით ან ნებაყოფლობით საწყისებზე. სწორედ ამიტომაა აუცილებელი დაზღვევის კლასიფიკაცია სადაზღვევო ურთიერთობების აღნიშნული მრავალფეროვნების მოსაწესრიგებლად და ერთიანი ურთიერთდაკავშირებული სისტემის შესაქმნელად.

 

კომპანია DOS გთავაზობთ
 

- ქონებრივი დაზღვევის სახეობებს, რომელსაც განეკუთვნება: ნაგებობების, ცხოველების, სახლის ქონების, სატრანსპორტო საშუალებებისა (მანქანის, მოპედის, სპეც ტექნიკის) და სხვათა დაზღვევა.

- საწარმოო რისკების დაზღვევის სახეობებს, როგორიცაა ბიზნესის დაზღევა, რაც ითვალისწინებს წარმოების ან მომსახურების პროცესში არსებულ კონკრეტულ ქეისებს.

- ტრანსპორტირების დაზღვევას (შეძენა, საბაჟო პროცესურა, ჩამოყვანა, გადაადგილება), სატრანსპორტო საშუალეებების დაზღვევას ავარიებისაგან, გატაცებისაგან ან სხვა საშიშროებისაგან, ტვირთის დაზღვევას, გემების, საავიაციო ტრანსპორტირების.

- ფიზიკური პროდუქტის დაზღვევა, რისი გადმოტვირთვა, განბაჟება, ჩაბარება, შეფუთვა და შემდგომ დანიშნულების ადგილზე მიტანა იქნება საჭრო.

- კონტეინერების დაზღვევა მასში არსებულ ტვირთთან ერთად.

BUSINESS NEWS

Exxon swung to a $610 million loss in the quarter as it took a “market-related” $2.9 billion charge. It reported $2.4 billion in profits during the same period last year.
 

INVESTMENTS STOCKS & BONDS

BP said debt rose sharply and warned of falling production and a worsening outlook for refining margins, offering a first look at how the new coronavirus pandemic is straining the balance sheets of the world’s largest oil companies.

REAL ESTATE

Despite fetching well below its $75 million asking price, the sale of the Bellagio estate is one of the city’s largest since the pandemic hit

Technology

The Tesla CEO is worth $39 billion on paper, but the electric-car maker, who recently announced he’s selling his houses and most of his worldly possessions, needs a wad of money to exercise his latest payout.

Dos

Digital Outsource Solutions

Home Page

Licence Number: 457-12-19-1287

© 2020 www.dos.ge All Rights Reserved

CONTACT :      + 32 290 50 77

 

MR.DOS  :      +995 592 820 830

ADDRESS :                           Tbilisi,

                     Jiuli Shartava 18 g,

                     Georgia

digitaloutsources@gmail.com

WORKING HOURS

OFFICE WORK  :        11 - 20

 

 

WE ARE WORKING     24/7